Bijeneters zijn gearriveerd!

Het nieuwe broedseizoen staat weer voor de deur. Ondanks de wisselvallige weersomstandigheden komt er nu wat beweging in de trek van de bijeneters terug naar het noorden. Af en toe worden er meldingen gedaan van waarnemingen in Nederland. Dit jaar werd de eerste waarneming van één exemplaar gemeld op 4 mei. Tot nu toe is er slechts één melding geweest van een groep van acht bijeneters op 5 mei maar de meeste waarnemingen bestonden uit één exemplaar. Vanuit Spanje kregen wij op 17 april een melding dat in de provincie Cáceres de bijeneters vanuit Afrika gearriveerd waren. In Spanje worden de eerste bijeneters vanaf de eerste helft van maart al gezien. Voor ons in Nederland is het dan wachten op de eerste meldingen van waarnemingen. Volgens onze gegevens van de laatste twee jaren duurt het dan nog altijd ongeveer twee maanden voordat wij de eerste bijeneters kunnen begroeten.

Op 8 mei werden drie bijeneters waargenomen bij de broedlocatie van de voorgaande jaren in Nederland. Voor ons natuurlijk belangrijk nieuws. Ook of het bij deze drie vogels blijft of dat er toch op andere locaties van het onoverzichtelijk gebied al meer vogels zijn gearriveerd. Ook kan het zijn dat dit voorbodes zijn en dat er de komende dagen meer bijeneters bijkomen. De weersomstandigheden zijn tijdens het schrijven van dit artikel op 11 mei voor de bijeneters wat betreft de trek naar het noorden niet optimaal. Wij verwachten dat het aantal waarnemingen de komende dagen vooral langs de kust zal toenemen.

Ook in het Duitse grensgebied zijn de bijeneters gearriveerd. Tot nu toe zijn hier acht exemplaren waargenomen. Ook in dit gebied zullen er nog wel enkele bijeneters bijkomen. Vorig jaar hadden wij hier tenminste 10 broedparen. Benieuwd hoe het dit seizoen uitpakt.

Al jaren vragen wij ons af waar de bijeneters, die langs de kust naar het noorden trekken, blijven. Meestal worden er in het voorjaar op Texel diverse waarnemingen gedaan van groepjes bijeneters. Vermoedelijk vliegen de vogels in een later stadium door richting Denemarken en Zweden. In Denemarken broeden de bijeneters de laatste jaren in de omgeving van Rødekro. Opvallend is dat ten zuiden van deze locatie tot ver in Duitsland de laatste jaren geen enkele bijeneter tot broeden is gekomen. Dit versterkt onze mening dat de bijeneters, die in Nederland langs de kust waargenomen worden, doortrekken naar de Scandinavische landen. Om dit vast te kunnen stellen is uitgebreid onderzoek en samenwerking met de noordelijke Europese landen een vereiste.

jonge bijeneters