24-07-2020 Project bijeneters 2020

De Werkgroep Bijeneters Nederland heeft SOVON en Vogelbescherming een plan voorgelegd om een aantal vogels te voorzien van ring en geolocator. Tevens heeft de werkgroep SOVON (expertise) gevraagd om te helpen bij het aanbrengen van de locators en Frank Majoor bereid gevonden om ons bij te staan.

Via de Duitse Werkgroep Bijeneters kregen wij informatie over welke geolocators bruikbaar waren en kwamen wij terecht bij de Swiss Ornithological Insitute uit Sempach, die de geolocators voor de bijeneters ontwikkeld hebben en die ook toegepast waren op Duitse bijeneters. Door financiële  steun van de Vogelbescherming  konden wij ons plan realiseren.

      Ringen van bijeneters          Ringen van bijeneters

Op 17 juli was het dan zover. Om 9.30 waren wij gearriveerd op de locatie. Vroege Vogels was ook aanwezig om hier aandacht aan te besteden. Een paar weken geleden hadden wij ook al een bezoek gebracht om de broedlocatie goed in beeld te krijgen. Na een kort overleg zijn wij begonnen met het aanbrengen van de geolocators en het ringen van zowel de oude als jonge vogels. In totaal zijn er 6 bijeneters geringd en zijn 5 vogels met een geolocator uitgerust. Een primeur voor Nederland. De komende jaren zullen de geringde en “gezenderde” vogels onze aandacht krijgen.

Waarom deze inspanningen?

De reden hiervoor is dat wij graag inzicht willen hebben in de trekroute van de Nederlandse Bijeneters. Al jaren vragen wij ons af of wij afhankelijk zijn van de groeiende Duitse populatie of van de Franse populatie. Geolocators  geven hier antwoord op. Nog belangrijker is of bijv. vogels die het jaar ervoor in Nederland zijn uitgevlogen terugkeren naar Nederland. Zijn het dezelfde vogels die al enkele jaren gebruik maken van dezelfde broedlocatie of zijn het oude vogels met hun jongen.

  Ringen van bijeneters              Ringen van bijeneters

Voorgaande jaren waren voor de bijeneters succesvol in ons onderzoekgebied. Toch is er nog geen sprake van toename van het aantal broedgevallen. Je zou verwachten dat de oude vogels met hun jongen het daaropvolgend broedseizoen terugkeren naar hun broedlocatie maar dan hadden wij een toename moeten zien.  Door de vogels te ringen hopen wij een antwoord te krijgen op deze vragen.  Wij hebben voor een locatie gekozen waar al jaren opeenvolgend bijeneters tot broeden zijn gekomen. Dit om de reden dat de kans ook groot is dat de vogels het volgend jaar hier weer terugkeren. Er zijn wel meer losse broedgevallen in Nederland  maar deze zijn niet geschikt om voor ringonderzoek e.d. te dienen omdat het onzeker is of de vogels het daaropvolgend jaar terugkeren.

Namens de Werkgroep Bijeneters Nederland
Hilbert Folkerts